Moje świadectwo

Moje świadectwo

tlo

"Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.  A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.  Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?"  Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza". Mt 13, 24-30.

SZCZĘŚĆ BOŻE

BOSKIE ŻNIWO to owoc mojego spotkania z Bogiem, który Swoją Miłością  upomniał się o moją duszę i  serce.

Dokładnie w maju 2018 roku poprosiłam Boga, aby pomógł mi zmienić moje dotychczasowe życie, które było zatrute bożkami doczesnego świata. Trzy miesiące później pojechałam do Medjugorie, by adorować tam Maryję. Od tego czasu wszystko zaczęło się zmieniać.

Przez 10 lat zajmowałam się marketingiem w dużej firmie, dziś natomiast pragnę tworzyć marketing na Chwałę Boga i dzielić się z Wami Słowem Bożym.

Poniżej przedstawiam Wam  hasła  umieszczone na koszulkach, które narodziły się podczas mojego pielgrzymowania.

CHCĘ BOGA TYM BYĆ- to pierwsze hasło, które głośno wybrzmiewa w moim sercu.  Chcę Boga i jego Miłości i Miłosierdzia. To jest moje największe pragnienie.

" Cóż bowiem za korzyść  stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić " (Mk 8, 36)

Bóg nieustannie obdarza mnie swoimi łaskami, podnosi, gdy upadam i okazuje swoje Miłosierdzie mojej nawracającej się duszy. Uzdrawia mnie i umacnia.

Tylko z Bogiem wszystko jest NA BOGATO, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Wystarczy tylko zaufać.

"Bo kto ma temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma." (Mt 13,12)

Jestem szczęśliwa, że mogę mówić każdego dnia - JESTEM U BOGA.

Mogę poznawać Jego Miłość i Miłosierdzie, kroczyć za Jego słowami i zbierać plony Jego siewu. Nie boję się napotkanych chwastów, bo one mogą okazać się jeszcze lepszym nawozem  do walki ze złem Tego Świata. Najlepszą obroną jest Słowo Boże i Eucharystia.

Podczas słuchania Ewangelii, którą umieściłam nie bez powodu na początku mojego świadectwa, przyszło natchnienie  na logo i nazwę mojego, a raczej Boskiego dzieła.

Szabla symbolizuje walkę, jest ona zakończona kłosem, który sugeruje Największy Dar dla człowieka - CHLEB, którego spożywanie pod postacią Eucharystii jest dla nas duchowym oczyszczeniem.

Wystarczy otworzyć się na to, co jedynie Bóg może dla nas uczynić.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

BOSKIE ŻNIWO to również  pomoc ubogim, z którymi będę dzielić  się 10 % dochodem ze sprzedaży koszulek, możemy więc wspólnie wspierać potrzebujących.

Moim marzeniem jest stworzenie fundacji, która połączy te wszystkie cele i będzie kolejnym dziełem na Chwałę Pana.

W tej intencji proszę Was o modlitwę.

Zapraszam Was do polubienia mojej strony, na której będę dzielić się z Wami Słowem z Pisma Świętego oraz do  kolekcji koszulek, która mam nadzieję będzie uzupełnieniem  może i Waszej Pasji Życia.

Dziękuję Wszystkim, którzy będą wspierać mnie w żniwach na Chwałę Pana.

 

Z Bogiem

Monika