Regulamin

Regulamin sklepu  "BOSKIE ŻNIWO"

 1. Sklep Internetowy "BOSKIE ŻNIWO"działający pod adresem boskiezniwo.pl, prowadzony jest przez osobę fizyczną Monikę Dzikiewicz zwana dalej Sprzedającym.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż nowych  towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje wysłana e-mailem informacja, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 2. Po zaksięgowaniu na konto wpłaty towar zostanie przygotowany do wysyłki.
 3. Czas realizacjizamówienia wynosi odpowiednio:

- przy płatności przelewem (przedpłata) – 3-5 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3-5 dni roboczych.
 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane czy
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Do zakupu wystawiany jest paragon, który jest niezbędny w przypadku reklamacji produktu.
 4. Za zamówione towary Kupujący jest zobowiązany zapłacić przelewem bankowym na konto sklepu.
 5. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz Poczty Polskiej.

Koszt dostawy:

12,99 zł – paczkomaty i kurier InPost „za pobraniem”

16,49 zł-  w przypadku dostawy przez  kuriera InPost

0,00 zł – w przypadku złożenia zamówienia towarów na kwotę większą niż 200 zł.

W przypadku wysyłki Pocztą Polską opłata naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem na podstawie wagi zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o koszcie wysyłki przed realizacją zamówienia.

 1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym "Boskie Zniwo" są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 4. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dniod dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Adres do wysyłki zostanie podany w trakcie procesu reklamacyjnego.
 5. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowyliczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Kupującego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa drogą elektroniczną.
  W razie skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. od daty dostarczenia. Do czasu zwrotu Towaru Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 7. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać na adres podany w korespondencji reklamacyjnej z zaznaczeniem "zwrot towaru". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.